Ние обичаме предизвикателствата

Декорите, изработени от нас, ще оживеят в приказки, пресъздадени от малките артисти – възпитаници на ДГ „Незабравка“!